Czy Maria Bożego Miłosierdzia Przewidziała Rezygnację Benedykta XVI?

Zwolennicy Marii Bożego Miłosierdzia twierdza, że ta przewidziała rezygnację Benedytka XVI. Nie jest to do końca prawda.Ani jedno orędzie MBM nie mówi o rezygnacji, czy abdykacji. Co dokłanie przewidziała MBM? Niektóre z jej ‚proroctw’: August 19, 2012 :…the False Prophet is preparing and is already present in the Vatican. But he hides his true façade…