Ks. Dawid Pietras: Kazanie o Objawieniech Prywatnych i Parę Słów o Marii Bożego Miłosierdzia

Polecamy bardzo dobre kazanie księdza Dawida Pietrasa pod tytułem „Depozyt Wiary a Objawienia Prywatne„ Zapytany o Marię Bożego Miłosierdzia, ks. Dawid mówi: Orędzia Marii z Irlandii wpisują się w cykl współczesnych objawień, które wprowadzają czytelnika w ciągłą psychozę grozy nadchodzących wydarzeń. Zapowiedziane kataklizmy, wojny czy całkowite odstępstwo od wiary hierarchów kościelnych. Prowadzą do nieuznania obecnego papieża…

Nowa „Ewangelia” Marii Bożego Miłosierdzia? Niepotrzebna Śmierć Jezusa

Jezus Chrystus jest Odkupicielem Świata. Ta prawda nie ulega żadnej wątpliwości. Kiedy jednak wczytujemy się w jedno z ostatnich „Orędzi”, mogą pojawić się pytania dotyczące istoty zbawczej misji naszego Pana. Orędzie Marii Bożego Miłosierdzia z 11.03.2014 r. mówi nam: „Świat został odkupiony dzięki narodzeniu Mojego Najdroższego Syna”. Moment! Jeżeli świat został odkupiony przez narodzenie się…

Niebezpieczeństwa Związane Z Objawieniami Prywatnymi

Zapewne wielu z nas ma jakieś swoje ulunione objawienia prywatne, które być może pomogły nam przybliżyć się do Boga, pogłębić wiarę, być może nawet nawrócić. Takich objawień, których było wiele w historii Kościoła, którym nieraz towarzyszyło nieraz ożywienie i pogłębienie wiary, pewne przebudzenie duchowe wśród wiernych, odnowa życia sakramentalnego. Więc na pewno objawienia prywatne nie…

Parę Słów o Prześladowaniu Marii Bożego Miłosierdzia

Wszelka krytyka ‚orędzi’ Marii Bożego Miłosierdzia jest odbierana przez jej zwolenników jako prześladowanie, co niby ma być dowodem na to, że rzeczywiście pochodzi ona od Boga. W końcu święci tacy święci jak Św. Ojciec Pio czy Św. Faustyna byli także prześladowani przez Kościół, nieprawdaż? Jest to jednak spore uproszczenie. Według tej logiki, katolicy powinni po…

Najgłupsze ‚Orędzie’ Marii Bożego Miłosierdzia?

Orędzia Marii Bożego Miłosierdzia zawierają tyle błędów doktrynalnych, że analiza ich zajęłaby pewnie odrębną książkę porównywalną w objętości z samą tzw. ‚Księgą Prawdy’. Ale zdażają się tez ‚orędzia’, które nawet jak na MBM są wyjątkowo głupie na tle reszty. Orędzie z 1-go Sierpnia 2013 jest tego wybitnym przykładem: Wybrałem dwunastu prostych mężczyzn, którzy byli biednymi…