Pieczęć Boga Żywego według Marii Bożego Miłosierdzia

Maria Bożego Miłosierdzia absurdalnie twierdzi, że jest Siódmym Aniołem Apokalipsy, który ogłosi siódmą pieczęć z rozdz. 7 księgi Apokalipsy. Według niej, modlitwa ‚Pieczęci’ jest ochroną obiecaną wierzącym podczas prześladowań za panowania Antychrysta. Pierwszą wzmiankę o pieczęci spotykamy w księdze Ezechiela, rozdz 9, gdzie jest mowa o znaku na czole, który w czasach starotestamentalnych był hebrajską…