Ks. Dawid Pietras: Kazanie o Objawieniech Prywatnych i Parę Słów o Marii Bożego Miłosierdzia

Polecamy bardzo dobre kazanie księdza Dawida Pietrasa pod tytułem „Depozyt Wiary a Objawienia Prywatne„ Zapytany o Marię Bożego Miłosierdzia, ks. Dawid mówi: Orędzia Marii z Irlandii wpisują się w cykl współczesnych objawień, które wprowadzają czytelnika w ciągłą psychozę grozy nadchodzących wydarzeń. Zapowiedziane kataklizmy, wojny czy całkowite odstępstwo od wiary hierarchów kościelnych. Prowadzą do nieuznania obecnego papieża…

Papież Benedykt XVI i Maria Bożego Miłosierdzia

Zwolennicy Marii Bożego Miłosierdzia uważają Papieża Emeryta Benedykta XVI za ostatniego prawdziwego Papieża. Mają też nadzieje, że gdyby ten przeczytał orędzia, to by je natychmiast zapewne uznał za prawdziwe i stanął na czele tego ruchu, który w tej chwili nosi wszelkie znamiona sekty. A co na prawdę powiedziałby Papież Benedykt XVI? Zapewne, nie zmieniłby zdania…