Czy ‚Ostrzeżenie Drugie Przyjście’ Marii Bożego Miłosierdzia to Masoński Spisek?

Wolnomularstwo jest siecią tajnych stowarzyszeń, które od zawsze spiskowały przeciw Kościołowi. Istnieją pewne podobieństwa pomiędzy nimi, a siecią związaną z organizajcą „WarningSecondComing” i rzekomymi proroctwami Marii Bożego Miłosierdzia. (1) Cała organizacja jest tajemna. Na portalu nie ma żadnej wzmianki kim jest MBM, czy jest to kobieta, czy organizacja. (2) Organizacja spiskuje przeciw Kościołowi Katolickiemu. ‚Proroctwa’…

Pieczęć Boga Żywego według Marii Bożego Miłosierdzia

Maria Bożego Miłosierdzia absurdalnie twierdzi, że jest Siódmym Aniołem Apokalipsy, który ogłosi siódmą pieczęć z rozdz. 7 księgi Apokalipsy. Według niej, modlitwa ‚Pieczęci’ jest ochroną obiecaną wierzącym podczas prześladowań za panowania Antychrysta. Pierwszą wzmiankę o pieczęci spotykamy w księdze Ezechiela, rozdz 9, gdzie jest mowa o znaku na czole, który w czasach starotestamentalnych był hebrajską…