Wyjątki z MBM: Jak Głupie Mogą Być Objawienia Prywatne

‚Orędzia Marii Bożego Miłosierdzia’ napisane są bardzo kiepską angielszczyzną, która roi się od błędów gramatycznych, stylistycznych i merytorycznych. Dlatego też są one trudne do przetłumaczenia – bo trudno oddać zarówno sens jak i niezamierzony przez autorkę efekt komiczny. Ale parę wyjątków tutaj zaprezentuję. Przypomnę, że ‚orędzia’ te powstają za pomocą pisma automatycznego. Obok podaję daty…

Czy ‚Ostrzeżenie Drugie Przyjście’ Marii Bożego Miłosierdzia to Masoński Spisek?

Wolnomularstwo jest siecią tajnych stowarzyszeń, które od zawsze spiskowały przeciw Kościołowi. Istnieją pewne podobieństwa pomiędzy nimi, a siecią związaną z organizajcą „WarningSecondComing” i rzekomymi proroctwami Marii Bożego Miłosierdzia. (1) Cała organizacja jest tajemna. Na portalu nie ma żadnej wzmianki kim jest MBM, czy jest to kobieta, czy organizacja. (2) Organizacja spiskuje przeciw Kościołowi Katolickiemu. ‚Proroctwa’…

Nowa „Ewangelia” Marii Bożego Miłosierdzia? Niepotrzebna Śmierć Jezusa

Jezus Chrystus jest Odkupicielem Świata. Ta prawda nie ulega żadnej wątpliwości. Kiedy jednak wczytujemy się w jedno z ostatnich „Orędzi”, mogą pojawić się pytania dotyczące istoty zbawczej misji naszego Pana. Orędzie Marii Bożego Miłosierdzia z 11.03.2014 r. mówi nam: „Świat został odkupiony dzięki narodzeniu Mojego Najdroższego Syna”. Moment! Jeżeli świat został odkupiony przez narodzenie się…

Maria Bożego Miłosierdzia: Objawienia Maryjne Tej Wiosny?

Według orędzi Marii Bożego Miłosierdzia, Maryja lub ‚Matka Zbawienia’ – gdyż pod takim tytułem Nasza Pani chce być teraz znana – niemal wyłącznie, zapowiedziała swoje objawienia we ‚wszystkich Maryjnych grotach, tam gdzie zostały one zatwierdzone przez Kościół‚ m.in w Fatimie, Lourdes, La Sallette – a także w Garabandal. Wszystko to  wiosną 2014 roku – jak czytamy…

Pieczęć Boga Żywego według Marii Bożego Miłosierdzia

Maria Bożego Miłosierdzia absurdalnie twierdzi, że jest Siódmym Aniołem Apokalipsy, który ogłosi siódmą pieczęć z rozdz. 7 księgi Apokalipsy. Według niej, modlitwa ‚Pieczęci’ jest ochroną obiecaną wierzącym podczas prześladowań za panowania Antychrysta. Pierwszą wzmiankę o pieczęci spotykamy w księdze Ezechiela, rozdz 9, gdzie jest mowa o znaku na czole, który w czasach starotestamentalnych był hebrajską…

Klucze do Królestwa. Czy nasze grzechy są odpuszczone?

 „Klucze do Rzymu zostały zwrócone Mojemu Ojcu, Bogu Najwyższemu’ (albo dosłownie: Bogu Najwyższego, chicałoby się dopytać Najwyzszego czego?’ (‚Orędzie Marzec 20, 2012) Orginał Message 20th March 2012: “The keys of Rome have been returned to My Father, God of the Most High.”   Z tym twierdzeniem jest parę problemów. Jeden, zdecydowanie mniejszej wagi to taki, że klucze…

Najgłupsze ‚Orędzie’ Marii Bożego Miłosierdzia?

Orędzia Marii Bożego Miłosierdzia zawierają tyle błędów doktrynalnych, że analiza ich zajęłaby pewnie odrębną książkę porównywalną w objętości z samą tzw. ‚Księgą Prawdy’. Ale zdażają się tez ‚orędzia’, które nawet jak na MBM są wyjątkowo głupie na tle reszty. Orędzie z 1-go Sierpnia 2013 jest tego wybitnym przykładem: Wybrałem dwunastu prostych mężczyzn, którzy byli biednymi…

Czy Maria Bożego Miłosierdzia Przewidziała Rezygnację Benedykta XVI?

Zwolennicy Marii Bożego Miłosierdzia twierdza, że ta przewidziała rezygnację Benedytka XVI. Nie jest to do końca prawda.Ani jedno orędzie MBM nie mówi o rezygnacji, czy abdykacji. Co dokłanie przewidziała MBM? Niektóre z jej ‚proroctw’: August 19, 2012 :…the False Prophet is preparing and is already present in the Vatican. But he hides his true façade…